Странице

уторак, 22. октобар 2013.

Hemijska jedinjenja u marihuani „štite nervni sistem” od multiple skleroze (MS)

   Hemijska jedinjenja pronađena u marihuani mogu pomoći u lečenju bolesti poput MS u miševa sprečavajući inflamaciju na nivou mozga i kičmene moždine, sudeći po istraživanju objavljenom Journal of Neuroimmune Pharmacology.

     „Upala je deo prirodnog imunog odgovora organizma, ali u sličaju kao što je MS, izmiče kontroli,“ kaže dr Ewa Kozela sa Univerziteta u Tel Aviv-u, Izrael.

    „Naša studija otkriva način kako izolovana jedinjenja iz marihuane mogu biti korišćena za regulaciju upale i zaštote nervnog sistema i njegove funkcije.“
Dr Kozela i kolege su istraživali da li protivupalna svojstva dve supstance nađene u marihuani – tetrahidrokanabinol (THC) i kanabidiol (CBD) – takođe mogu biti korišćena u lečenju upale koja je povezana sa MS-om.

   Istraživači su sa THC-om ili CBD-om tretirali imune ćelije koje su oštetile mozak i kičmenu moždinu. U oba slučaja, kao odgovor na ove hemikalije, imune ćelije, izolovane od paralisanih miševa, proizvele su manje zapaljenskih molekula, naročito interleukin 17 (IL-17).
Interleukin 17 „je tesno povezan sa MS-om i vrlo štetan za nervne ćelije i njihov omotač,“ kažu istraživači. Još dodaju: 

  „Prisustvo CBD-a ili THC-a sputava imune ćelije u proizvodnji molekula koji izazivaju zapaljenje, i ograničava molekule da dosegnu i oštete mozak i kičmenu moždinu.“

Kanabidiol u medicini

   THC u marihuani su otkrili naučnici iz Izraela 1964., i oko 70 kanabinoidnih jedinjenja koja su jedinstvena za kanabis, sa interesantnim biološkim efektima – otkrivenim u skorije vreme.
Profesor Zvi Vogel, koautor današnje studije, bio je među prvim naučnicima koji su opisali endokanabinoide devedesetih. Opisao je molekule koji u telu deluju slično kao THC.

   Marihuana sadrži najviše kanabidiola, koji je uz to najpotentniji kanabinoid, kažu istra-živači sa Univerziteta u Tel Aviv-u. Njima je CBD posebno zanimljiv „pri primeni u medici-nske svrhe nema psihogenih efekata kao THC.“
U studiji kao je sprovedena 2011. oni su dokazali da CBD pomaže u tretamnu simptoma sličnih mul-tiploj sklerozi u miševa, tako što je sprečav-ao imune ćelije da napadnu nervne ćelije kičmene moždine.

   Za prethodnu studiju, miševima sa simptomima sličnim multiploj sklerozi i delimično paralizovanim udovima, istraživači su aplikovali CBD. Životinje su povratile pokretljivost, „prvo su mrdali repovima, a zatim počeli dahodaju bez hramljanja.“ 

   Istraživači su zabeležili da miševi tretirani CBD-om imaju znatno manje inflamacije u kičmenoj moždini, nego netretirani. Ovi rezultati vode sadašnjoj studiji, gde istraživači pokušavaju da razviju moguće tretmane za ljude.

Potraga za leČenjem multipleskleroze se nastavlja

   Daljim istraživanjima je potrebno dokazati efektivnost kanabinoida u lečenju MS-a, iako su istraživači primetila da u mnogim zemljama CBD i THC se već koriste protiv simptoma, uključujući bol i mišićnu ukočenost.
 „Kada se koristi mudro, kanabis ima ogroman potencijal,“ kaže dr Kozela. „Upravo smo počeli da razumemo kako on funkcioniše.“