Странице

уторак, 05. новембар 2013.

Triploidija

     Nastaje kao posledica poremećaj broja hromozoma. Triploidija (69, XXX, 69, XXY, 69, XYY) relativno je čest nalaz u materijalu spontanih pobačaja i veoma redak kod živorođene dece (Slika 1. – kariotip triploidije). Karakteriše je teška intrauterina retardacija rasta sa većim zaostajanjem rasta trupa u odnosu na glavu, sa sindaktilijama trećeg i četvrtok ili drugog i trećeg prsta na nogama. Uzroci su fertilizacija sa sva sperma ili diploidnim spermom (Slika 2.). Tada dolazi do spontanog pobačaja u ranoj ili srednjoj trudnoći koji je udružen sa parcijalno hidatiformnom promenom placente – grozdasto izmenjena posteljica (Slika 3.).

    
Slučajevi sa dvostrukim materalnim učešćem praživljavaju duže, ali se ne očekuje preživljavanje ranog neonatalnog perioda.Literatura: Popić-Paljić F. Humana genetika. Drugo izdanje. Novi sad, 2011.
                Kurman R. J. Blaustein's Pathology of the Female Genital Tract. Fifth edition, Springer.