Странице

понедељак, 30. децембар 2013.

Abdomen - Uvod

Gornju površna granica abdomena odgovara kružnoj liniji, koja se pruža od baze processus xiphoideus-a, bočno duž arcus costalis-a i završava se pozadi na telu XII torakalnog pršljena.


     Donja površna granica pruža se:

1)      napred – od gornje ivice preponske simfize i kožnog nabora (plica inguinalis), koji označava granicu između abdomena i prednje strane buta;
2)      bočno – duž criste iliacae karlične kosti;
3)      pozadi – do rtnog nastavka V lumbalnog pršljena.

     Duboke granice cavitas abdominis prostiru se, međutim, znatno iznad i ispod gore označenih površnih granica. Nagore, trbušna duplja zalazi iznad rebarnih lukova u grudni koš sve do svoda prečage, a nadole se spušta u karlicu do lineae terminalis, ustvari, gornji otvor male karlice predstavlja duboku granicu između abdominalne i karlične duplje.

Podela

     Da bi lakše opisali položaj i odnose organa sadržanih u abdominalnoj duplji, kao i patološke promene, abdomen je podeljen na manje celine, tj. predele.

     Abdomen je pomoću dve horizontalne linije (gornja prolazi kroz najnižu tačku X para rebara, a donja kroz najvišu tačku obe cristae iliacae) podeljen na tri sprata: gornji, srednji i donji. Svaki od ova tri sprata se pomoću dve vertikalne linije (medioklavikularne linije ili linije koje prolaze kroz sredinu Poupartove veze) deli na po tri predela, srednji i sva bočna.

     Gornji sprat se tako deli na središnji predeo – regio epigastrica s. epigastrium; i dva bočna predela: regio hypochondriaca dextra et sinistra.

     Srednji sprat se deli na središnji predeo – regio umbilicalis; i dva bočna predela: regio lateralis dextra et sinistra.

     Donji sprat je takođe podeljen na središnji predeo, koji se naziva regio pubica s. hypogastrium, i dva bočna predela: regio inguinalis dextra et sinistra.

Topografske orjentacione linije i tačke

     Na trbušnom zidu postoji više topografskih linija i tačaka, koje su korisne u klinici za lokalizaciju trbušnih organa i kliničkog nalaza.

Topografske linije

1)      Srednja trbušna linija (linea mediana anterior) odgovara beloj liniji trbuha (linea alba).

2)      Spoljna ivica m. rectus abdominis-a je udaljena oko 9 cm od bele linijie; u slučaju kada se ovaj žleb ne raspoznaje usled gojaznosti određuje se rastojanjem od bele linijie za širinu šake (ne računajući palac).

3)      Rebarni luk (arcus costalis) je važna orjentaciona linija za određivanje veličine slezinie i jetre; donja ivica jetre normalno ne prelazi ispod desnog rebarnog luka više od 1 cm u ležećem, a 2 cm pri uspravnom stavu tela, dok se slezina normalno ne palpira ispod levog rebarnog luka.

4)      Preponski kožni nabor (plica inguinalis) pruža se kao i lig. inguinale – Pouparti, kojim je prouzrokovan, od sponae iliacae anterior superior do tuberculum pubicum. Preponski nabor označava granicu između abdomena i prednje strane buta.

5)      Bedreni greben (crista iliaca) lateralno označava donju granicu prednjo-bočnog zida abdomena prema sedalnom predelu. Bedreni greben je lako uočljiv i opipljiv.

6)      Bispinalna linija odgovara horizontalnoj liniji koja povezuje obe spinae iliacae anteriores superiores.

7)      Monroova spinoumbilikalna linija (linea spinoumbilicalis) vezuje pupak sa spinom iliakom anterior superior.

8)      Gregoire-ova linija žučnih puteva odgovara uspravnoj liniji udaljenoj 2 cm udesno od srednje trbušne linije; pruža se u dužinu od desnog rebarnog luka do 6 cm iznad pupka.

9)      Desjardins-ova linija vezuje pupak sa dnom desne pazušne jame. Ova linija, ustvari, odgovara simetrali pravog ugla, kojeg zaklapa srednja trbušna linija sa horizontalom povučenom udesno od pupka. Desjardins-ova linija služi za određivanje položaja Vaterove ampule (ampulla hepatopancreatica), odnosno ušća ductus choledochus-a u duodenum, koje se projektuje na ovoj liniji 5 cm iznad pupka.

10)  Luschka-ova leva rebarnoklavikularna linija vezuje prednji kraj XI levog rebra sa sternoklavikularnim zglobom iste strane. Ona označava donju graničnu liniju slezina, koju prednji pol slezine normalno ne prelazi.

11)  Linija donje epigastrične areterije označava pravac stabla ove arterije, a odgovara liniji koja spaja pupak sa sredinom Pupartove veze. Poznavanje ove linije služi u klinici, da bi se izbegla povreda stabla te arterije, prilikom punkcije prednjeg trbušnog zida, u cilju ispuštanja tečnosti akumulirane u peritonealnoj duplji (ascites).

Topografkse tačke

1)      Pupak (umbilicus) leži u visini intervertebralnog diskusa između III i IV lumalnog pršljena. Prema njemu se određuje položaj duodenuma, poprečnog kolona i završne račve aorte abdominalis.

2)      Prednje gornja bedrena bodlja (spina iliaca anterior superior) je veoma važna topografska tačka, je se može lako opipati. Desna spina iliaca anterior superior služi kao orjentacija za povlačenje hirurškog reza za pristup apendiksu. Od nje polazne Monroova linija i bispinalna linija.

3)      Mc Burney-ova tačka odgovara sredini desne Monroove linije, koja spaja pupak sa spina iliaca anterior superior. Ova tačka odgovara projekciji ušća ileuma u cekum (ostium ileale). Pritisak trbušnog zida u predelu ove tačke izaziva, odnosno pojačava bol kod apendicitisa.

4)      Lanz-ova tačka se nalazi na spoju desne trećine sa srednjom trećinom bispinalne linije. Ona odgovara ušću crvuljka u cekum (ostium appendicis vermiformis).

5)      Tačka žučne kese je mesto palpacije dna žučne kese. Ono odgovara tački preseka spoljašnje ivice desnog m. rectus abdominis-a sa odgovarajućim rebarnim lukom.

6)      Tačka Vaterove ampule (ampulla hepatopancreatica), u kojoj se projektuje ušće ductus choledochus-a u duodenum, nalazi se na Desjardinsovoj liniji 5 cm iznad pupka.

7)      Bazy-eva paraumbilikalna tačka leži na tri prsta širine (oko 6 cm) lateralno od pupka. Ona odgovara projekciji bubrežnog sinusa, odnosno bubrežne karlice i početka uretera na prednjem trbušnom zidu.


8)      Halle-ova tačka leži na bispinalnoj liniji i odgovara spoju srednje trećine sa odgovarajućom spoljnom trećinom ove linije. U visine Haleove tačke ureter je najbliži prednjem trbušnom zidu, opisujući svoju krivinu (flexura marginalis ureteris), na prelazu iz abdomena u karlicu. Desna Haleova tačka poklapa se sa Lanzovom tačkom, a kod žena obostrano sa adneksima.